Minimální spády a sklony střech

Mininimální doporučený spád střechy uvádějí vždy u svých výrobků výrobci. Normy ČSN pouze udávají základní požadavky. Pro plochou střechu (ČSN 73 1901) platí poznámka na tvorbu kaluží - tj., že při spádu 3% se netvoří kaluže. A rovněž norma ČSN 73 3610 na klempířské konstrukce udává základní požadavky. Ostatní je na výrobcích, proto následující tabulka udává směrné hodnoty s odkazem na jednotlivé výrobce, či dodavatele. Před konkrétním návrhem je vždy nutné sklony a typy střešních krytin ověřit u výrobce. 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!