OBČANSKÁ VÝSTAVBA 

 Další akce:

- Projekt nafukovací haly - TJ ABC Braník, z.s., rok 2016, stupeň PD - územní sohlas a ohlášení stavby

- Výstavba nové vrátnice - KŘP hlm.Prahy, rok 2017, stupeň PD - jednostupňová dokumentace

- Zateplení objektu KŘP hl.m. Prahy - KŘP hlm.Prahy, rok 2017, stupeň PD - jednostupňová dokumentace, součástí bylo zpracování energetického posudku a zpracování energetických úprav, včetně zpracování žádosti o dotaci. Dotace byla úspěšně získána v roce 2018.

GASTROPROVOZY

 

Další akce:

- Projekt pro ohlášení stavby, Restaurace u generála Laudona, 2014

 


 

PRŮMYSLOVÉ STAVBY


 

BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY

 

Další akce:

- Stavební úpravy bytu Bílkova ulice, Praha 1, Projekt pro stavební povolení, 2015

- Stavební úpravy bytu Bílkova ulice, Praha 1, Projekt pro oznámení stavby, 2015

A mnoho dalších drobných akcí ......-

V rámci projektové organizace VPÚ DECO Praha a.s.:

(výběr akcí)

Název akce:                                                       OBJEKT BUDĚJOVICKÁ – SO 01 - Úřad městské části Prahy 4

stupeň projektové dokumentace:                   dokumentace provedení stavby

Pracovní pozice:                                                 HIP, Projektant stavební části

Název akce:                                                       Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání (KCEV)

stupeň projektové dokumentace:                   dokumentace pro stavební povolení

Pracovní pozice:                                                 HIP, Projektant stavební části

Název akce:                                                       BEZPEČNOSTNÍ CENTRUM LETIŠTĚ MOŠNOV

stupeň projektové dokumentace:                   dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby

Pracovní pozice:                                                 Projektant stavební části budova A, spoluúčast na HIP

Název akce:                                                       Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov

stupeň projektové dokumentace:                   dokumentace pro zadání stavby- prováděcí projekt

Pracovní pozice:                                                 Projektant stavební části, spoluúčast na HIP

Název akce:                                                       SOŠ a SOU Beroun - Hlinky , PD – Středisko odborné výchovy

stupeň projektové dokumentace:                   ÚR, DSP a DPS

Pracovní pozice:                                                 Projektant stavební části, spoluúčast na HIP

Název akce:                                                       Garáže - Středočeský kraj  

stupeň projektové dokumentace:                   dokumentace ke stavebnímu povolení a zadání stavby

Pracovní pozice:                                                 Projektant stavební části, spoluúčast na HIP