Naše reference


 OBČANSKÁ VÝSTAVBA 

Další akce:

- Projekt nafukovací haly - TJ ABC Braník, z.s., rok 2016, stupeň PD - územní sohlas a ohlášení stavby

- Výstavba nové vrátnice - KŘP hlm.Prahy, rok 2017, stupeň PD - jednostupňová dokumentace

- Zateplení objektu KŘP hl.m. Prahy - KŘP hlm.Prahy, rok 2017, stupeň PD - jednostupňová dokumentace, součástí bylo zpracování energetického posudku a zpracování energetických úprav, včetně zpracování žádosti o dotaci. Dotace byla úspěšně získána v roce 2018.

 

GASTROPROVOZY

Další akce:

- Projekt pro ohlášení stavby, Restaurace u generála Laudona, 2014

 


 

PRŮMYSLOVÉ STAVBY


 

BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY

Další akce:

- Stavební úpravy bytu Bílkova ulice, Praha 1, Projekt pro stavební povolení, 2015

- Stavební úpravy bytu Bílkova ulice, Praha 1, Projekt pro oznámení stavby, 2015

A mnoho dalších drobných akcí ......uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!